Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »

Algemene voorwaarden

Bij Lingerie Agneta willen we er zeker van zijn dat de relaties met onze klanten zo vlot mogelijk verlopen. Wij waarderen het vertrouwen dat u in Agneta Roggemans stelt en nemen uw rechten dan ook heel ernstig op. Met de onderstaande voorafgaande informatie en verkoopsvoorwaarden willen we u een klaar en duidelijk overzicht geven van uw rechten, en soms ook plichten. Indien er iets toch niet duidelijk is, stellen we het op prijs indien u ons dit meldt. 
 
Lees deze informatie aandachtig vooraleer u hiermee akkoord te verklaren en doe dat telkens als u een nieuwe bestelling plaatst. Agneta Roggemans kan deze voorwaarden immers aanpassen en de nieuwe voorwaarden zullen van toepassing zijn op een nieuwe bestelling. Op de bestelling die u nu zal plaatsen, gelden de huidige voorwaarden. U kan de tekst afprinten of op de harde schijf van uw computer bewaren.  
 
 
Ondernemingsgegevens 
 

Lingerie Agneta

Leuvensestraat 51

3300 Tienen

 

Ondernemingsnummer BE0788307518

 
Artikel 1: Algemene bepalingen 
 
De e-commerce website van Agneta Roggemansmet maatschappelijke zetel te Leuvensestraat 51, 3300 Tienen,  (hierna 'Lingerie Agneta) biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen. 
 
Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website ("Klant"). Het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Lingerie Agneta houdt in dat de Klant deze Voorwaarden geraadpleegd heeft en de toepasselijkheid van deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaardt, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Lingerie Agneta aanvaard zijn. 
 
Om een bestelling te plaatsen, moet u meerderjarig zijn. Indien u nog minderjarig bent, mag u deze bestelling niet plaatsen. Dat moet dan gebeuren door uw ouders of uw wettelijke vertegenwoordiger. 
 
Artikel 2: Prijs 
 
Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen, prijswijzigingen en tikfouten voorbehouden.  
 
Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.  
Verzendingskosten per land (overzeese gebieden niet inbegrepen)  
 

 
Voor de verzendingstarieven van andere landen, gelieve contact op te nemen met [email protected]

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto's zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs. Tevens niet in de prijs begrepen zijn toeslagen zoals de recupelbijdrage, en de kosten van levering. Deze bijkomende kosten worden in elk geval uitdrukkelijk vermeld op het bestelformulier, dus voor u de bestelling doorgeeft. Lees dit goed na.  
 
Lingerie Agneta behoudt zich het recht voor om de prijzen van de goederen te wijzigen, in het bijzonder wanneer een wettelijke prijsbepalende factor daartoe aanleiding geeft. 
 
Artikel 3: Aanbod 
 
Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Lingerie Agneta niet. Lingerie Agneta is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Lingerie Agneta is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten. Lingerie Agneta heeft het recht fouten aan te passen, ook wanneer een bestelling al bevestigd zou zijn. In dat geval heeft de Klant het recht te kiezen of hij van de aankoop afziet dan wel of hij deze bevestigt tegen de gecorrigeerde prijs of voorwaarde. Als de Klant niet binnen de week laat weten dat hij de aankoop bevestigt, gaat Lingerie Agneta er van uit dat de Klant van de aankoop afziet. 
 
Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met de winkel zelf . Dit kan via  [email protected] of op het nummer 0472036063

 
 
Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Lingerie Agneta . Lingerie Agneta kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. 
 
Artikel 4: Online aankopen 
 
Alle producten op de website kunnen online aangekocht worden; u kan veilig betalen via onze aangeboden betaalmodi.  

Voor de verzendingstarieven van andere landen, gelieve contact op te nemen met [email protected]


Kies het gewenste product uit in de juiste maat Voeg het toe aan het winkelmandje Ga naar het winkelwandje U krijgt een overzicht van de gekozen producten Kies op afrekenen Vul de nodige gegevens in Ga door naar de kassa Ga naar de betalingsmodule en kies een betaalmiddel  
Voor elke van onderstaande betalingsmogelijkheden heeft de Klant een kaartlezer/digipas nodig. Gelieve deze bij de hand te houden. 
 
De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen: 
 
Visa, MasterCard: Betalen met kredietkaart is veilig. Dit gebeurt via een SSL-beveiligde server die kredietkaartgegevens beveiligd verstuurt. Bancontact, Mister Cash: Via bijna 90% van alle banken kan de Klant via Bancontact, nu Mister Cash, dankzij 3-D Secure, veilig online betalen. Op basis van kaartnummer, vervaldatum en uw digipas kan de Klant de betaling voltooien.  
Wanneer u via de website een bestelling plaatste en u een correct e-mailadres opgaf, ontvangt u een bevestiging dat wij uw bestelling goed hebben ontvangen 
 
De artikelen die via deze e-commerce website worden aangeboden vormen een aanbod dat afhankelijk wordt gesteld van de voorwaarde van aanvaarding door Lingerie Agneta . 
 
Lingerie Agneta is gerechtigd een bestelling (schriftelijk) te weigeren, ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot de bestelling of elke andere bestelling of overeenkomst waarbij de Klant betrokken is. 
 
Artikel 5(a): Levering en uitvoering van de overeenkomst 
 
De verzendingskosten zijn aangegeven bij elk product en als volgt berekend;  

Gratis verzending in België. 
 
Voor de verzendingstarieven van andere landen, gelieve contact op te nemen met [email protected] 


Daar ons orderverwerkingssysteem geen rekening kan houden met al deze criteria, is het mogelijk dat de leveringskostprijs hoger of lager is dan deze op de orderbevestiging. Dit wordt u dan binnen de zeven werkdagen medegedeeld.  
Deze verzendkosten zijn tevens verschuldigd wanneer de bestelling niet kan worden bezorgd of als een bestelling gedeeltelijk wordt geretourneerd; 
Wanneer u alle stappen van bestelling en betaling succesvol hebt doorlopen en uw bestelling aanvaardt is door Lingerie Agneta , doet Lingerie Agneta er alles aan om uw bestelling zo spoedig mogelijk te leveren. Een bestelling die op werkdagen voor 12.00 uur wordt geplaatst wordt in principe binnen de 2-3 werkdagen geleverd in België. Voor andere landen kan de levertijd iets oplopen. 
 
Een bestelling geplaatst op zondag wordt ten vroegste maandag verzonden. 
 
In drukke periodes zoals de eindejaarsperiode of de solden is het mogelijk dat de levertermijnen iets langer zijn.  
 
De levering gebeurt door Bpost. Wanneer de verwerking van uw pakje is afgerond, krijgt u een bevestigingsmail met een trackingnummer. Via dit nummer kan u uw pakje volgen op de website van Bpost. 
 
Tenzij anders overeengekomen, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd. Indien u niet thuis bent op het moment van levering, zal Bpost een briefje achterlaten. Met dit bewijs kan u uw pakket afhalen in het postkantoor of afhaalpunt. 
 
U kan er ook voor kiezen uw pakket af te halen in de winkel. 


Tenzij anders overeengekomen, worden de goederen geleverd binnen 2-3 dagen na ontvangst van de bestelling op het adres zoals door de Klant bij de bestelling werd opgegeven. Deze levertermijn is louter indicatief: het niet respecteren van de levertermijn kan geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding in hoofde van Lingerie Agneta aangezien de leveringstermijnen enkel ter informatie en zonder enige verbintenis worden opgegeven. 
 
Het is mogelijk dat de Klant toch een bevestiging heeft ontvangen van een product waarvan de voorraad uitgeput is. Het is ook mogelijk dat de levering door omstandigheden, waarvoor Lingerie Agneta geen fout treft, vertraging oploopt. Indien Lingerie Agneta niet levert binnen de afgesproken leveringstermijn of - wanneer geen leveringsdatum werd afgesproken - binnen de 5 werkdagen volgend op uw bestelling, heeft de Klant het recht van de aankoop af te zien en terugbetaling te ontvangen, tenzij het product naar de Klant onderweg is. 
 
Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onmiddellijk worden gemeld aan Lingerie Agneta . De Klant is verplicht de geleverde goederen bij ontvangst te inspecteren. Indien de geleverde goederen niet conform met de overeenkomst zijn (verkeerd of te weinig geleverd, en/of met een fout c.q beschadiging), dient de Klant dit onmiddellijk na aflevering van de goederen schriftelijk te melden bij Lingerie Agneta . De Klant dient vervolgens een verkeerd geleverd of beschadigd goed onmiddellijk na ontvangst aan Lingerie Agneta terug te sturen onder vermelding van het gebrek.  
 
 
Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door Lingerie Agneta was geboden.  
 
[Artikel 5(b): Duur van de overeenkomst] 
 
Een overeenkomst komt pas tot stand nadat de bestelling van de Klant door Lingerie Agneta per e-mail is bevestigd op het emailadres dat door de Klant werd meegedeeld.  
 
 
Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud 
 
De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Lingerie Agneta .  
De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Lingerie Agneta te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen. 
 
Artikel 7: Herroepingsrecht 
 
De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Lingerie Agneta . 
 
Indien het herroepingsrecht van toepassing is:  
 
De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.  
 
 
De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag van de sluiting van de overeenkomst of de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Je kan je bestelling dan zonder boete of opgave van reden terugsturen (dit gebeurt op eigen kosten en voor uw eigen zekerheid liefst aangetekend) of terugbrengen in de winkel. 
 
Om het herroepingrecht uit te oefenen, moet de Klant Agneta Roggemans Leuvensestraat 51 Tienen - 0472036063 of [email protected] via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. Gelieve hierbij steeds uw ordernummer te vermelden.  
 
Om de herroepingtermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.  
 
De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Lingerie Agneta heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Lingerie Agneta Leuvensestraat 51, 3300 TienenDe Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken. 
 
De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant of het is mogelijk om te ruilen in de winkel. 
 
Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Lingerie Agneta zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.  
 
Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.  
 
Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Lingerie Agneta alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de kost voor de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Lingerie Agneta op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen Bij verkoopovereenkomsten kan Lingerie Agneta wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt. 
Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Lingerie Agneta geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald. 
 
Lingerie Agneta betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. 
 
In elk geval zal Lingerie Agneta geen goederen terugnemen: 
Die gedragen of gewassen zijn of tekenen van gebruik vertonen, waarvan onderdelen of accessoires ontbreken, aar de zichtbare labels of verzegelingen verbroken zijn. 

 
Artikel 8: Garantie 
 
Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van aankoop door (desgevallend van levering aan) de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.  
 
 
Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren. 
 
Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant vooraf contact op te nemen met de klantendienst van Lingerie Agneta ([email protected]) waarna de Klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan Lingerie Agneta . 
 
Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Lingerie Agneta zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.  
 
De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik. 
 
Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen. 
 
Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.  
 
De garantie is niet overdraagbaar. 
 
Artikel 9: Klantendienst 
 
Lingerie Agneta is bereikbaar op het telefoonnummer 0472036063 of [email protected] of per post op het volgende adres Leuvensestraat 51, 3300 Tienen. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden. 
 
Artikel 10: Sancties voor niet-betaling 
 
Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Lingerie Agneta beschikt, is de Klant in geval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.  
 
Onverminderd het voorgaande behoudt Lingerie Agneta zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen. 
 
Artikel 10: Privacy 
 
De verantwoordelijke voor de verwerking, Agneta Roggemans respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. 
 
De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden zoals bv. de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen informatie en nieuwsbrieven. 
 
U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Agneta Roggemans, Leuvensestraat 51, 3300 Tienen, [email protected] gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn. 
 
In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Lingerie Agneta, Leuvensestraat 51, 3300 Tienen of 0472/036063. 


Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.  
 
De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Lingerie Agneta heeft dus geen toegang tot uw paswoord. 
 
Lingerie Agneta houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina's van de internetsite in welke mate bezocht worden.  
 
Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op [email protected].  

Artikel 11: Gebruik van cookies 
 
Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.  
 
U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geÏnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.  
 
Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. 
 
Artikel 12: Aantasting geldigheid - niet-verzaking 
 
Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.  
 
Het nalaten op gelijk welk moment door Lingerie Agneta om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.  
 
Artikel 13: Wijziging voorwaarden 
 
Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Lingerie Agneta . Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.  
 
Lingerie Agneta kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de Klant van deze nieuwe Voorwaarden.  
 
Artikel 14: Bewijs 
 
De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.  
 
Artikel 15: Toepasselijk recht - Bevoegde rechter 
 
Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Leuven bevoegd.  
 
Indien een onderdeel van deze voorwaarden, die de overeenkomst tussen partijen uitmaken, om welke reden ook onwettig of nietig zou zijn, dan doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de andere onderdelen van de overeenkomst, tenzij deze zonder dit nietige beding niet zou kunnen voortbestaan.  
 
 
Artikel 16: UNIZO e-commerce label 
 
Lingerie Agneta heeft het Reglement van het UNIZO e-commerce label onderschreven. Een kopie van dit Reglement en de toegang tot de klachtenprocedure van UNIZO is beschikbaar via www.unizo.be/e-commerce.  
 
 
Bijlage 1: Modelformulier voor herroeping 
 
Beste Klant, dit formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen. 
 
 
Aan [email protected] of per post : leuvensestraat 51, 3300 Tienen. 
 
Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*): 
 
 
Besteld op (*)/Ontvangen op (*): 
 
 
Naam/Namen consument(en) : 
Adres consument(en) : 
 
 
Handtekening van consument(en): 
Datum : 
 
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.